21 Th8
BÀN GIAO GIAI ĐOẠN III CÁC HẠNG MỤC TRONG DỰ ÁN XÃ HỘI HÓA NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG CHO THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Danh mục: Chưa được phân loại
Trong giai đoạn III của Dự án Xã hội hóa Nhà vệ sinh công cộng, Công ty Cổ phần Thương mại và Truyền thông Vinasing (Công ty Vinasing) thực hiện bàn giao: 20 nhà vệ sinh công cộ...
21 Th8
HÀ NỘI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG HÀNG LOẠT TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG MIỄN PHÍ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG.
Danh mục: Chưa được phân loại
Công ty Cổ phần Thương mại và Truyền thông VINASING (Công ty VINASING) dự kiến bàn giao 20 cây lọc nước uống trực tiếp tại địa bàn thành phố Hà Nội để cung cấp nước uống miễn ph...